Gezocht: Wie kent deze tv-pioniers?

In het archief van Peter Zwart, in beheer bij zijn jongste zoon Peter Zwart jr. zit een stapeltje interessante tekeningen waar ik graag meer over wil weten. Help je mee?

7032Het gaat om een set van vijf tekeningen die qua stijl, nummering en onderwerp duidelijk bij elkaar horen. De vijf tekeningen hebben allen het nummer 7032/18 en een volgnummer: 13 t/m 17. De wijze van nummeren is mij onbekend en het zijn daarom waarschijnlijk geen productienummers zoals die in de planning van decors werden toegewezen aan elke productie. De illustraties zijn misschien bedoeld voor drukwerk, de maataanduiding in augustijn wordt immers gebruikt voor corpsgrootte. De afbeelding ‘Het gabelkastje met de biggen’ zou dan omgerekend maar 5,5 cm breed worden.

Wat er op de tekeningen afgebeeld is, geeft waarschijnlijk de meeste aanknopingspunten om erachter te komen waar deze tekeningen toe dienden en wie en wat er op staat. Peter Zwart jr. herkende de man die hij als kleine jongen ‘Oom Frans’ noemde: cameraman Frans Marks die er net als Peter Zwart sr. vanaf de eerste uitzending bij is. Dan ligt het voor de hand dat hetzelfde geldt voor de andere afgebeelde personen. Zeker voor de man die afgebeeld is bij ‘de Donderdoos van Rosier’ en wiens kalender op oktober 1951 staat. Het zijn zeker technische lieden, misschien zelfs van Philips, hoewel er ‘MICO’ op het hondenhok staat. Maar wellicht is dat een van de vele grapjes in de tekeningen die alleen voor ingewijden te begrijpen zijn. Als je iets weet over deze tekeningen, de nummers en afmetingen of de mensen of machines die afgebeeld zijn, ik hoor graag van je…

UPDATE 4-4-2016:

Rosier maakt bij de eerste televisieuitzendingen deel uit van de technische staf van Philips die de NTS bijstaat in Studio Irene. Gabel is controletechnicus bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek en werkt als technicus mee aan de realisatie van de eerste televisieuitzendingen. Vermoedelijk gaan beide na enkele weken of maanden weer terug naar Philips en NSF. In het ‘hondenhok’ ligt ook een technicus, misschien ir. Mol, Pieter de Vlaam of Rotermundt  die alle drie vanaf de eerste uitzending in dienst zijn bij de NTS.

Reageer