Weynand Grijzen


Links:

Inventarisatie ontwerperfgoed

1. Beeld en Geluid

1a. LA2734: Collectie Weynand Grijzen
Willem van der Molen, neef van Grijzen beheerde het archief van zijn oom en droeg dit in het kader van het decor-onderzoeksproject in najaar 2014 over aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit archief is door Liselotte Doeswijk onderzocht en gedigitaliseerd. Voor de decortekeningen wordt nog gezocht naar een manier om deze te ontsluiten.

 • Zo’n 700 decorontwerpen en plattegronden, blauwdrukken en potloodtekeningen op kalkeerpapier. Periode: maart 1959 t/m 1970
 • Twee boekjes geschreven door Grijzen en Ben Albach: De entourage van het lekentoneel en De spelleiding en het lekentoneel. De eerste titel bevat een opdracht en zelfportret (karikatuur) van Grijzen aan ‘Piet’
 • Administratie: Twee boekjes met de financiele administratie van de freelanceopdrachten periode van 1961 t/tm 1967 en 1969 t/m 1970; opdrachtbevestiging en prijsafspraak met NCRV voor nieuwe kar Farce Majeure (1970)
 • Map met krantenknipsels met recensies van producties waar Grijzen aan heeft gewerkt
 • Zwart/wit-foto’s van enkele producties van de NTS/NOS fotodienst (reeds aanwezig in fotocollectie Beeld en Geluid)
 • Correspondentie en andere documentatie: brief van Herman Fortijn van de BBC met complimenten voor NTS-crew De menselijke stem (1962); NTS sollicitatieformulier A, niet ingevuld, met daarbij een briefje van Grijzen gericht aan Jan Zwanepol; tekst van het Moritat afscheidslied voor Grijzen van Farce-Majeure cast en crew (1970); persoonlijke correspondentie van Gerard Rekers aan Grijzen periode 1974 – 1981; overlijdensbericht Gerard Rekers (1981); Afscheidsbrief aan An en Wijnand Grijzen van Nicole en Jan Vrijman nav verhuizing kasteel Groeneveld; overlijdensadvertentie Bernard Muys (partner Ferd. Sterneberg) (1981)
 • Plakboek van Grijzens werk in de periode 1928 t/m 1955. Met illustraties (voor de Radiobode, Franse tijdschriften, diverse Nederlandse kranten en tijdschriften, reclame voor Dushkin ea) en grafisch werk (ontwerpen voor logo’s, briefpapier, affiches, brochures, ea); decorontwerpen voor Stichting Het Nederlands Volkstoneel De Toneelvereniging; foto’s van openluchtdecor De vliegende Hollander (1930); foto’s van interieurschilderingen Krasnapolsky.
 • Materiaal ter gelegenheid van pensionering in 1970: tekst van afscheidslied op melodie Farce majeure en een bijbehorende titelrol.

1b. LA 1550-4: Collectie Jack Dixon

De collectie van Jack Dixon bevat een aantal decorontwerpen en plattegronden (blauwdrukken) van Grijzen. Deze zijn in het kader van het decor-onderzoeksproject door mij gedigitaliseerd.

 • Mijn hart is in het hoogland (VPRO, 20-4-1961)
 • De heren rechters (VPRO, 5-7-1963)
 • Voor Cannae (VPRO, 18-7-1963)
 • Tweesprong (VPRO, 31-10-1963)
 • De agent en De Photograaf (VPRO, 18-9-1964)
 • Andorra (VPRO, 15-4-1965)
 • Het woord (VPRO, 18-4-1965)
 • Ryder gaat naar huis (VPRO, 6-5-1966)

1c. LA2754: Collectie Cor Straatmeyer

Cor Straatmeyer heeft zijn verzameling decorontwerpen in het kader van het decor-onderzoeksproject overgedragen aan Beeld en Geluid. Deze collectie is geregistreerd en gedigitaliseerd door Freek Biesiot en mijzelf.

 • En ik dan? (VARA, 1968)

2. Particuliere collecties

Er hebben zich naast Willem van der Molen nog geen particulieren bekend gemaakt die decorontwerpen van Weynand Grijzen in bezit hebben. Mocht u werk van Grijzen hebben en dat (digitaal) willen delen, neem dan contact op via info@vormvanvermaak.nl.

2a. Willem van der Molen

Willem van der Molen heeft de fotoalbums van Grijzen in beheer. Hieronder is een aantal foto’s daaruit te zien die gerelateerd zijn aan programma’s waar Grijzen aan werkte of op een andere manier te maken hebben met zijn werk als decorontwerper:

3. Vrij werk en overig werk (niet in opdracht van de NTS/NOS of aan programma’s gerelateerd)

3a. Willem van der Molen

Willem van der Molen heeft nog persoonlijk werk, vrij werk en privé fotoalbums van Weynand Grijzen in bezit.

3b. Theater Instituut Nederland/ Bijzonder Collecties UvA

In de theaterencyclopedie van het voormalige TiN is een oeuvrelijst theaterproducties waar Grijzen decors voor heeft ontworpen op te vragen via deze link: oeuvrelijst theaterproducties Weynand Grijzen.

3c. International Institute of Social History

Het International Institute of Social History heeft een grote collectie van Grijzens spotprenten voor De Notenkraker en andere socialistische bladen uit de jaren dertig en veertig, deze zijn niet online te zien ivm de rechten, maar via deze link is een overzicht van publicatiedata en titels op te vragen: resultaten voor Weynand Grijzen in de IISH-catalogus.

3d. Lambiek Comiclopedia

In de Online encyclopedia is werk te vinden van Grijzen voor diverse stripbladen, zoals Doe mee.

Reageer