Freek Biesiot

Freek Biesiot Links:

Inventarisatie ontwerperfgoed

Freek Biesiot heeft zijn werk altijd bewaard en goed geordend. Zodoende is een zeer compleet archief bekend, wat naast ontwerptekeningen ook veel ander programmamateriaal bevat. Het archief omvat een lange periode; van 1965 tot en met 2000. Zodoende biedt dit archief een uitstekend inzicht in de werkwijze van een decorontwerper bij de televisie en de historische ontwikkelingen in het vakgebied. Daaruit volgde een onderzoeksplan voor een onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse televisiedecor. Dat project is op 1 oktober 2013 van start gegaan dankzij een financiele bijdrage van het Mondriaan Fonds.

 

1. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

In 2010 heeft Biesiot zijn archief aangeboden aan Beeld en Geluid. In het voorjaar van 2013 zijn Biesiot en ik begonnen met registratie, digitalisering van en onderzoek.  De registratie en digitalisering van Biesiot’s archief is door Biesiot en mij in december 2013 afgerond waarna het archief overgedragen is aan Beeld en Geluid.

1a. LA1225: Collectie Freek Biesiot

Het gedigitaliseerde programmamateriaal zal in de loop van 2014 en 2015 online komen te staan in de Beeldengeluidwiki.nl en op de persoonlijke website van Biesiot. Bedrijfsmatige stukken zijn ontsloten in de tijdlijn 50 jaar tv-decor.

  • Programmamateriaal van ca. 130 televisieprogramma’s: decorschetsen; detailtekeningen; ontwerpplannen; plattegronden; maquettes; rekwisieten; scripts; begrotingen; formulieren mbt de productiegang; correspondentie met regisseurs, producenten, ea betrokkenen; persmappen; krantenknipsels; grafische ontwerpen; storyboards; kostuumontwerpen; beeld- en literatuurresearch; foto’s/dia’s van decorbouw, lokatiescouting, maquettes, opnames.
  • Bedrijfsarchief uit de periode dat Biesiot chef was van de afdeling Decorontwerp: Werknota Projectgroep Ontwerp (1974); knipsels over het televisiefestival in Montreux; plan: Exodus (1985); memoires en aantekeningen over het functioneren van de afdeling; taakomschrijvingen en functieomschrijvingen
  • Correspondentie met de NTS/NOS/NOB; aanstellingsbrieven; arbeidsovereenkomst; salarisinformatie en -wijzigingen; functiewijzigingen; detachering; ontslag
  •  Persoonlijke memoires over de afdeling Decorontwerp, het vak decorontwerp/artdirection en de ontwikkeling in eigen loopbaan
  •  Foto’s van afscheid als chef (1980) en foto’s van andere bijeenkomsten van de afdeling Decorontwerp
  • Verzameling krantenknipsels en artikelen over oa: individuele televisieproducties; interviews met Biesiot; artikelen over collega-ontwerpers
  • enkele decortekeningen van Jan P. Koenraads
  • Collectie van 6 by 6 kleurendia’s van uitgevoerde decors van verschillende decorontwerpers uit de jaren zeventig. Deze foto’s zijn gedigitaliseerd in het kader van digitaliseringsproject Beelden voor de toekomst (februari 2014).

2. Particuliere collecties

2a. Freek Biesiot
In prive-bezit van Biesiot blijft het artwork voor enkele theaterproducties. Verder zijn geen particulieren bekend die decorontwerpen van Biesiot in bezit hebben.

3. Overige collecties

3a. Filminstituut EYE
Eind december 2013 is het filmgerelateerd materiaal uit het archief van Biesiot overgedragen aan Filminstituut EYE. Deze schenking bevat artwork, correspondentie, foto’s, ea van De avonden (1989), Vroeger is dood (1987), Nitwits (1987), De kleine blonde dood (1993) en ontwerpen voor de renovatie van Amsterdam Studio’s (ca 1993).

 

Reageer