Over deze site

2014
onderzoeksproject ’50 jaar tv-decor’ 

Van 1 oktober 2013 tot en met 1 maart 2015 stond deze site in het teken van het onderzoeksproject ’50 jaar tv-decor’. Dit is een project van Liselotte Doeswijk en werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Het onderzoek had een looptijd van ruim een jaar (van 1 oktober 2013 t/m 1 maart 2015) en drie doelen waarbij verschillende onderzoeksvragen horen:
1. Een geschiedschrijving van de Afdeling Decorontwerp van de NTS/NOS/NOB. Wie werkten er wanneer op de Afdeling Decorontwerp/als decorontwerper voor televisie? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de afdeling?
2. Ontsluiting van het ontwerperfgoed. Wat is er aan ontwerpersarchieven bewaard gebleven? Hoe zien die collecties eruit en wie beheert ze? Kan het erfgoed gedigitaliseerd en online gepubliceerd worden?
3. Een canon van het Nederlandse televisiedecor. Wat zijn de artistieke, vakspecifieke en tv-technische ontwikkelingen in het Nederlandse televisiedecor? Aan welke selectie van programma’s is die ontwikkeling te zien?

2015 – 2017
project ’40 jaar tv-decor’ en Vorm van vermaak

Vanaf 1 maart 2015 gaat het project verder zonder financiële basis. Liselotte Doeswijk en Freek Biesiot zetten het onderzoek op eigen kracht voort (met medewerking van vele decorontwerpers en oud-omroepmedewerkers) en werken aan het realiseren van een boek en tentoonstelling in 2017/2018. Op deze website zijn hun vorderingen te volgen. Op Vormvanvermaak.nl verschijnen naast artikelen over tv-decor ook weer artikelen over televisievormgeving, motion graphic ontwerp en aanverwante onderwerpen.

Disclaimer

De content is door de eigenaar van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is verantwoordelijk voor content die door anderen op deze site geplaatst wordt. Reacties kunnen door de eigenaar gemodereerd en geweigerd worden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen, met uitzondering van de applicaties die deel uitmaken van het onderzoekslab.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Gebruik van beeldmateriaal of teksten van op deze site is alleen toegestaan met instemming van de eigenaar en andere rechthebbenden. De eigenaar heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het achterhalen van de rechten op beeldmateriaal op deze site. Meent u rechten te kunnen doen gelden, neem dan contact op met de eigenaar.

De eigenaar,
Liselotte Doeswijk
info@vormvanvermaak.nl
06-26982127