Jaap de Groote

Links:

Inventarisatie ontwerparchief
Nader onderzoek volgt in de loop van 2016.

1. Collectie Beeld en Geluid
1.a LA 1123-18-02 Collectie Ruud Keers

Vier decortekeningen en een titelontwerp voor In de Vlaamsche Pot (VOO, 1990)

2. Particuliere collecties

Nader onderzoek volgt.