Nieuwsbrief augustus 2014

Cor Hermeler
Op vijf juni jongstleden is voormalig decorontwerper Cor Hermeler overleden. Hij was daarvoor helaas al niet meer in staat om mee te kunnen werken aan het onderzoek. Met dank aan Nick de Weerd is vrij werk van Hermeler opgespoord en ook in de depots bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heb ik een aantal decortekeningen gevonden. Op de pagina van Hermeler is een lijst te vinden van wat er tot nu toe teruggevonden is van zijn werk. Via de links zijn de reeds gedigitaliseerde ontwerpen te zien.

In het depot: Peter Zwart en Weynand Grijzen
De registratie van de collectie van Peter Zwart is bijna afgerond. Stagiair Vita Vernooij van de Reinwardt Academie heeft alle tekeningen chronologisch geordend, een inventarislijst gemaakt en de tekeningen gefotografeerd.

Weynand Grijzen in 1970 Fotograaf: Sonja Scheffers

Weynand Grijzen in 1970 Fotograaf: Sonja Scheffers

Willem van der Molen heeft het archief van zijn oom Weynand Grijzen geschonken aan Beeld en Geluid. Deze schenking ga ik de komende maand onderzoeken en digitaliseren. Het archief bevat een flinke stapel blauwdrukken, wat foto’s en heel bijzonder: twee boekjes met zijn administratie. Leuk is ook een grote Farce Majeure-tekening en de tekst van het lied die speciaal zijn gemaakt voor het feest ter ere van Grijzens pensionering. Willem van der Molen heeft voor het blog een biografie over zijn bijzondere oom geschreven.

Uit het depot
Het onderzoek in de depots van Beeld en Geluid naar stukken van of over de afdeling Decorontwerp is -op een paar losse eindjes na- afgerond. Ik heb reeds aanwezige decorarchieven en andere objecten bestudeerd en waar nodig beschijvingen aangevuld of verbeterd, met hulp van onder andere Martien van den Dijssel.

kerkbrink

Museum Hilversum

Museum Hilversum
Museum Hilversum (op de Kerkbrink) heeft mij gevraagd om mee te denken over de vraag hoe de geschiedenis van mediavormgeving een vaste plaats in het Museum kan krijgen. Hilversum is door de aanwezigheid van radio en tv, de HKU en vele creatieve bureaus een broedplaats voor audiovisuele vormgeving en het Museum wil die geschiedenis onder de aandacht brengen.

Met deze extra klus ga ik het de komende tijd wel wat drukker krijgen en daardoor loopt het onderzoek iets uit. Decor en decorontwerp zijn uiteraard onderdeel van het verhaal dat Museum Hilversum wil vertellen, dus ik werk graag mee aan het realiseren van hun doelstelling.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. De volgende nieuwsbrief komt begin oktober.

Liselotte Doeswijk | 06-26982127 | info@vormvanvermaak.nl | Zwanenburgwal 290, 1011 JH Amsterdam

Dit onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
logos-hori-1040

Reageer