Nieuwsbrief 7 en addendum

Lees hem hier: Nieuwsbrief oktober 2014

Addendum:
Dorus van der Linden attendeerde me op het overlijden van regisseur Frans Boerlage op 9 september j.l. Ik heb een biografische pagina voor Boerlage aangemaakt in de Beeldengeluidwiki.nl waar meer te vinden is over zijn loopbaan bij de opera en tv. Aanvullingen en reacties hierop zijn welkom.

Reageer